Huisregels          Home

Welkom in Soundcheck       

Om lekker muziek te kunnen maken, om je prettig te voelen en ons kwaliteits- & serviceniveau  te bewaken gelden er bij Soundcheck een aantal huisregels. 
* Bij binnenkomst dien je je te melden aan de bar en de aanwijzingen van de medewerker op te volgen.
* Toewijzing van cabinenummers geschiedt door de medewerker van de bar, bij je reservering kun je uiteraard je voorkeur aangeven, 
wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden, hieraan kun je echter geen rechten ontlenen. 
* Bezoekers zijn welkom maar vallen wel onder de verantwoordelijkheid van degene die de  bezoeker uitgenodigd heeft.
* Gebruik en handel in elke soort van drugs is verboden.
* Gebruik van eigen consumpties is niet toegestaan.
* Glazen en flesjes mogen niet mee naar buiten genomen worden.
* Bij binnenkomst in de oefenruimte dienen eventuele gebreken gelijk gemeld te worden aan de bar.
* De medewerkers behouden zich het recht voor bagage te controleren.
* Schade aan apparatuur van Soundcheck die ontstaan is door ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan de band.
* Indien er sprake is van de huur van kastruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder. 
   Huurder dient zelf voor een deugdelijke verzekering van in de kast opgeslagen apparatuur zorg te dragen.
* Je komt in een schone, opgeruimde oefenruimte, bij vertrek dien je geen rotzooi achter te laten en blikjes en ander afval in de bakken te deponeren.
* Eventueel extra gebruikte stoelen e/o krukken dienen teruggebracht te worden waar je ze vandaan gehaald hebt. 
NB. versterkers mogen uiteraard niet gebruikt worden om op te zitten !
* Geleende spullen, evenals de koffer en de sleutel van de cabine, dienen na afloop aan de bar ingeleverd te worden.
* Tijdens de oefening dient de cabinedeur gesloten te blijven.
* Respectloos gedrag naar anderen of  t.a.v.  het instrumentarium wordt niet getolereerd. 
* Bij constatering van diefstal van eigendommen van Soundcheck wordt er aangifte gedaan en wordt je hele band de toegang ontzegd.

* Roken is in sommige oefenruimtes die aangewezen zijn als rookruimte beperkt toegestaan mits je geen peuken uitdrukt op de vloer of wand, bij de bar zijn asbakken te leen. De deur van de oefenruimte dient gesloten te blijven opdat anderen e.o. de medewerkers geen hinder ondervinden van de rook. In de ontvangstruimte, podium, a/d bar, in de gangen en toiletten mag niet gerookt worden.      

* Nooduitgangen, brandmelders en brandblusapparatuur dienen te allen tijde vrij te blijven voor eventuele noodgevallen.
* Bij aankomst, pauzes en vertrek wordt er van je verwacht dat je geen overlast veroorzaakt/rommel achterlaat op de parkeerplaatsen en omgeving van Soundcheck.
* Iedere aanwezige binnen het pand van Soundcheck dient op verzoek van verhuurder zijn/haar identiteitsbewijs te laten zien.
* Huisregels zijn regels en geen discussiepunten, door te reserveren en daadwerkelijk te oefenen bij Soundcheck ga je automatisch akkoord met onze huisregels.

* Bij overtreding kun je geweigerd worden.